OulSky yhteystiedot

Oulun
Sotilaskotiyhdistys ry
Torikatu 24 as 5 2.krs 90100 Oulu

Puheenjohtaja
Maria Vesterinen
045 6517 685

Toimistosihteeri
Arja Leppikangas
040 7011 805
sotilaskoti(at)oulu.inet.fi
- kahvitus-, tarjoilu- ja muonitustilaukset

Toimisto auki:
Ma klo 9.30-12.30
Ti klo 14.00-17.00
Ke klo 9.30-12.30
(soita ennen kuin tulet)

OulSky ajankohtaista

Juhlavuonna 2019 yhdistyksemme täyttää 75 vuotta.

Artikkelikirjastossa on linkitettynä tuoreimmat jutut OulSkyn toiminnasta mm. Sotilaskoti- ja Pohjanpoika -lehdistä.

Virtuaalisotilaskoti:http://virtuaalisotilaskoti.sotilaskotiliitto.fi/

Taustaa ja historiaa -osuuteen päivitämme joka kuukausi OulSkyn juhlavuoden kalenterin kuvamateriaalia.

LIIKKUVA SOTILASKOTI:
- Maijanlampi 21.8. 2019
- 27.6. Puolustusvoimien kesäkiertue, Oulun tori

TAPAHTUMAT:
- Kotiväenpäivät,13.-14.7. Kajaani
- Poliisin päivä 31.8. Oulu

JÄSENILLAT:
- 23.8. Jäsenilta Valkeisen saunalla.

KOULUTUKSIA:
- SoMa / Lappeenranta 16.-18.8.2019
- Maija2019 -sotilaskodin harjoitusviikonloppu 21.-22.9.2019 Maijanlampi / 3. sotilaskotipiiri
KURSSIT:
1. Sotilaskotioiminnan johtaminen leireillä
2. uusien jäsenten koulutus
3. Taitava sotilaskotiyhdistyksen hallitus
- Pikku-NASTA Fanni 2019 / NVL Oulun alueneuvottelukunta 4.-6.10.2019
KURSSIT:
- Selviytyminen maastossa
- Arjen turvallisuus
- Henkinen kriisinkestävyys
- Ensihuollon peruskurssi

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen perinnejaoston kalenterin kuvat ja tekstit päivitetään tähän.

Kansikuva: Yhdistyksen toinen sotilaskoti toimi Kirkkokatu 17 sijainneessa kirjakauppias Berghdahlin talossa.

TAMMIKUU: Yhdistys hankki oman sotilaskotirakennuksen Myllytullin alueelle, missä sotilaskoti toimi 1924 ? 1936. Kuvissa Myllytullissa sijainnut sotilaskoti. Pohjanmaan Jääkäripataljoona siirtyi Kuopioon vuonna 1934. Tästä syystä sotilaskotitoiminta loppui ja yhdistys lopetettiin vuonna 1936.

HELMIKUU: Sodan loppuvaiheessa vuonna 1944, kun joukko-osastoja siirrettiin jälleen Ouluun, sotilaskotiyhdistys perustettiin uudelleen. Toiminta tapahtui aluksi sodanaikaisissa parakeissa mm Kasarmialueella, Laanilassa, Tuirassa ja Hietasaaressa. Vuonna 1946 valmistui yhdistykselle oma sotilaskotirakennus Tuiraan. Rakennus siirrettiin myöhemmin Ampumaradalle. Lopuksi talo palveli ratsastajia Äimärautiolla.

MAALISKUU: Vuonna 1957 saatiin Kasarmille Puolustusvoimien toimesta uusi upea sotilaskoti, joka oli silloin maan suurin. Varusmieskoulutus loppui kaupungin kasarmilla vuonna 1998, jolloin myös sotilaskodista luovuttiin. Tänä päivänä tilat ovat yrityskäytössä. Sisäkuvassa sotilaskodinhoitaja Aino Palojärvi ?Muti? ja taloudenhoitaja Elisabeth Hollström.

Taustaa ja historiaa

Oulun Sotilaskotiyhdistys ry perustettiin 1918, samana vuonna kuin sotilaskotiaate tuli Suomeen. Pitkän toimintansa aikana yhdistys on kokenut monia vaiheita puolustusvoimissa tapahtuneiden muutosten mukaan. 

Kuva1. Oma sotilaskotitalo 1924

I. Aluksi sotilaskoti toimi vuokratiloissa, mutta 1924 valmistui oma sotilaskotitalo, joka sijaitsi varuskunnan ulkopuolella kaupunkialueella. Kuva 1.


II. Joukko-osaston lakkautuksen vuoksi sotilaskotitoiminta keskeytettiin Oulussa vv 1936-1944. 

Kuva 2. Sotilaskoti 1940-luvulla


III. Sotien jälkeen joukkoja sijoitettiin uudelleen Ouluun ja sotilaskotityö jatkui, aluksi uudessa yhdistyksen rakennuttamassa omassa sotilaskodissa ja osittain sodan aikaisissa parakeissa, kunnes 1950-luvulla puolustusvoimien toimesta rakennettiin nykyaikaiset, tilavat sotilaskodit.

Kuva 3. Kasarmin sotilaskoti

Laajimmillaan 1969-90-luvuilla Oulussa toimi neljä sotilaskoita: Oulun kasarmilla (Kuva 3), Hiukkavaarassa (Kuva 4), Ampumaradalla ja Pohjan Sotilassairaalassa.

IV. Varusmieskoulutuksen loppuminen Oulussa (1998) supisti merkittävästi toimintaa, kun käyttöön jäi vain Hiukkavaaran sotilaskoti.Uuden toimintatavan ansiosta sotilaskodista syntyi monipuolinen kahvila- ja ruokapalvelujen tuottaja sekä puolustusvoimien että vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarpeisiin.

Kuva 4. Hiukkavaaran sotilaskoti käsitti suurimmillaan Vanhan puolen ja Uuden puolen sekä leipomon.

V. Puolustusvoimien organisaatio- ja tilauudistuksen (2007) jälkeen entisistä toimitiloista jouduttiin vaiheittain luopumaan.

VI. Nyt yhdistyksen käytössä on tukipiste Ampumaradan paviljongilla sekä oma toimistotila ja kokoontumispaikka, Torikoti,  kaupungin keskustassa. 
Toiminnassa painottuu liikkuva sotilaskotityö. Sotilaskotityö Oulussa on vireää ja monipuolista. Sitä tehdään nyt laajasa yhteistyöverkostossa 10 aktiivisen jaostoin voimin.

Sotilaskotiliiton hallitus myönsi yhdistykselle Ritarimaljan vuonna 2013. 

Hiukkavaaran Vanhan puolen ahtautta 1960-luvulla kotiuttamisjuhlassa.

Hiukkavaaran valoisa Uusi puoli 1970-2006, jolloin tilat luovutettiin puolustusvoimien käyttöön. Toiminta jatkui vielä vuoteen 2006 Hiukkavaarassa.