OulSky yhteystiedot

Oulun
Sotilaskotiyhdistys ry
Torikatu 24 as 5 2.krs 90100 Oulu

Puheenjohtaja
Maria Vesterinen
045 6517 685

Toimistosihteeri
Arja Leppikangas
040 7011 805
sotilaskoti(at)oulu.inet.fi
- kahvitus-, tarjoilu- ja muonitustilaukset

Toimisto auki:
Ma klo 9.30-12.30
Ti klo 14.00-17.00
Ke klo 9.30-12.30
(soita ennen kuin tulet)

OulSky ajankohtaista

Juhlavuonna 2019 yhdistyksemme täytti 75 vuotta.

Artikkelikirjastossa on linkitettynä tuoreimmat jutut OulSkyn toiminnasta mm. Sotilaskoti- ja Pohjanpoika -lehdistä.

Virtuaalisotilaskoti:http://virtuaalisotilaskoti.sotilaskotiliitto.fi/

Taustaa ja historiaa -osuuteen päivitämme joka kuukausi OulSkyn juhlavuoden kalenterin kuvamateriaalia.

AJANKOHTAISTA:

LIIKKUVA SOTILASKOTI:
- 26.2. ja 1.4.2020 Maijanlampi

JÄSENILLAT:
- 21.1.2020 Maanpuolustusilta, Keskustan seurakuntatalo

KOKOUKSET:
- OulSky hall.kokoukset kevätkaudella alkavat tammikuussa.
- OulSky KEVÄTKOKOUS maaliskuu 2020

- Sotilaskotiliiton KEVÄTKOKOUS la 25.4.2020 Oulu

KOULUTUKSET:
- MPK / Naisten kouluttajakoulutus 1 8.-9.2.2020
- B-ajolupakurssi, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Oulun Sotilaskotiyhdistyksen perinnejaoston kalenterin kuvat ja tekstit päivitetään tähän.

Kansikuva: Yhdistyksen toinen sotilaskoti toimi Kirkkokatu 17 sijainneessa kirjakauppias Berghdahlin talossa.

TAMMIKUU: Yhdistys hankki oman sotilaskotirakennuksen Myllytullin alueelle, missä sotilaskoti toimi 1924 ? 1936. Kuvissa Myllytullissa sijainnut sotilaskoti. Pohjanmaan Jääkäripataljoona siirtyi Kuopioon vuonna 1934. Tästä syystä sotilaskotitoiminta loppui ja yhdistys lopetettiin vuonna 1936.

HELMIKUU: Sodan loppuvaiheessa vuonna 1944, kun joukko-osastoja siirrettiin jälleen Ouluun, sotilaskotiyhdistys perustettiin uudelleen. Toiminta tapahtui aluksi sodanaikaisissa parakeissa mm Kasarmialueella, Laanilassa, Tuirassa ja Hietasaaressa. Vuonna 1946 valmistui yhdistykselle oma sotilaskotirakennus Tuiraan. Rakennus siirrettiin myöhemmin Ampumaradalle. Lopuksi talo palveli ratsastajia Äimärautiolla.

MAALISKUU: Vuonna 1957 saatiin Kasarmille Puolustusvoimien toimesta uusi upea sotilaskoti, joka oli silloin maan suurin. Varusmieskoulutus loppui kaupungin kasarmilla vuonna 1998, jolloin myös sotilaskodista luovuttiin. Tänä päivänä tilat ovat yrityskäytössä. Sisäkuvassa sotilaskodinhoitaja Aino Palojärvi ?Muti? ja taloudenhoitaja Elisabeth Hollström.

HUHTIKUU: Hiukkavaaran kasarmialue otettiin käyttöön vuonna 1957. Sotilaskoti toimi aluksi useissa vaatimattomissa tiloissa, kunnes vuonna 1959 valmistui ajanmukainen sotilaskoti esikuntarakennuksen yhteyteen. Tilat kävivät nopeasti ahtaiksi, ja vuonna 1970 saatiin uusi puoli käyttöön. Vuonna 2006 sotilaskotitoiminta päättyi tässä rakennuksessa, joka nykyisin on Oulun Poliisilaitoksen käytössä. Sotilaskotitoiminta jatkui Hiukkavaarassa vielä kaksi vuotta Maanpuolustustalo Pohjansalvassa.

TOUKOKUU: Sotilaskoti toimi ampumaradalla vuodet 1955-65 Tuirasta siirretyssä sotilaskotiparakissa, kunnes uusi rakennus valmistui. Ampumaradalla toimittiin kokopäiväisesti vuoteen 1990 saakka. Vuodesta 2008 Oulun Sotilaskotiyhdistys on Puolustusvoimien ja MPK:n pyynnöstä järjestänyt näissä tiloissa sotilaskotipalveluja. Tänä päivänä talossa on myös LSK:n (liikkuva sotilaskoti -jaosto) varasto- ja tukipiste." Kuvassa Ampumaradan sotilaskoti ja joulukahvit.Kuvateksti

KESÄKUU: "Lasaretin saaressa sijaitsevan Sotilassairaala 1:n kanttiini muutettiin vuonna 1969 sotilaskodiksi, jonka yhteydessä toimi myös kirjasto. Sotilaskotisisaret palvelivat myös osastoilla. Toiminta loppui vuonna 1999." Kuvissa kanttiinin myyntipiste ja sisustusta.

HEINÄKUU: Oulun Sotilaskotiyhdistyksen hallinnassa on ollut Rovajärven harjoitusalueella kolme leirisotilaskotia: Ristilampi, Heinuvaara ja Sarriojärvi. Viimeksi mainitussa oli myös leipomo. Yhdistys hallinnoi edelleen Taivalkosken Maijanlammella sijaitsevaa leirisotilaskotia. Kuvan leirisotilaskodit: Yllä Maijanlampi, alla Sarriojärvi ja Heinuvaaran vanha leirisotilaskoti.

ELOKUU: Teemana sotilaskodin leipomot. Yhdistyksellä oli ensimmäinen leipomo Kasarmin sotilaskodin yhteydessä. Tämä lakkautettiin, kun Hiukkavaaran sotilaskotiin saatiin vuonna 1970 ajanmukainen leipomo. Tänä päivänä käytössä on leipomotoimintaa varten kalustettu kontti. Vuonna 2017 paistettiin yli 18.000 munkkia. Kuvissa yllä: Kuuluisat munkkimaisterit Sarriojärven leirikodin leipomossa. Alla: Munkkeja tulossa jättitaikinasta ja innovatiivinen leipomokontti.

SYYSKUU: Esittelyssä sotilaskodin autokalustoa. Myyntiautomme Toffee on pojattomassa ja sotilaskodittomassa yhdistyksessämme kovassa käytössä, kun toiminta on ensisijaisesti liikkuvaa (LSK liikkuva sotilaskoti) . Yhdistys hankki vuonna 1968 ensimmäisen erikoisrakenteisen myymäläauton, Sisu linja-auton, joka palveli yhdistystä useamman vuosikymmenen. Tänä päivänä yhdistyksen omistuksessa ovat vuonna 2000 hankittu Mercedes-Benz myymäläauto ja vuonna 2012 hankittu VW tila-auto ?Toffee?. Autot mahdollistavat aktiivisen LSK -toiminnan. Velijaoston jäsenet toimivat myymäläauton kuljettajina. Kuvat: Ensimmäinen myymäläauto Sisu, myöhemmin hankitut myymäläautot ja tila-auto ?Toffee?.

LOKAKUU: ?? Sotilaskotijärjestö on Puolustusvoimien läheinen yhteistyökumppani. Kainuun Prikaatin sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimiston tuki Oulun Sotilaskotiyhdistykselle on merkittävä. Yhteysupseerilla on tässä työssä keskeinen asema. MPK tarjoaa monipuolista koulutusta yhdistyksen jäsenille. Puolustusvoimat ja MPK tilaavat säännöllisesti yhdistykseltä sotilaskotipalveluja. Kuva: Hiukka-harjoituksen kanttiinijoukkuekurssi Hiukkavaarassa. Kiitoksia yhteistyöstä Kainuun prikaati - Kainuu Brigade ja MPK Pohjois-Suomi!

TÄHÄN PÄIVITETÄÄN VIELÄ LOPPUVUODEN KALANTERIKUVAT. Niitä odotellassa voit käydä vierailulla virtuaalisotilaskodeissa.

Taustaa ja historiaa

Oulun Sotilaskotiyhdistys ry perustettiin 1918, samana vuonna kuin sotilaskotiaate tuli Suomeen. Pitkän toimintansa aikana yhdistys on kokenut monia vaiheita puolustusvoimissa tapahtuneiden muutosten mukaan. 

Kuva1. Oma sotilaskotitalo 1924

I. Aluksi sotilaskoti toimi vuokratiloissa, mutta 1924 valmistui oma sotilaskotitalo, joka sijaitsi varuskunnan ulkopuolella kaupunkialueella. Kuva 1.


II. Joukko-osaston lakkautuksen vuoksi sotilaskotitoiminta keskeytettiin Oulussa vv 1936-1944. 

Kuva 2. Sotilaskoti 1940-luvulla


III. Sotien jälkeen joukkoja sijoitettiin uudelleen Ouluun ja sotilaskotityö jatkui, aluksi uudessa yhdistyksen rakennuttamassa omassa sotilaskodissa ja osittain sodan aikaisissa parakeissa, kunnes 1950-luvulla puolustusvoimien toimesta rakennettiin nykyaikaiset, tilavat sotilaskodit.

Kuva 3. Kasarmin sotilaskoti

Laajimmillaan 1969-90-luvuilla Oulussa toimi neljä sotilaskoita: Oulun kasarmilla (Kuva 3), Hiukkavaarassa (Kuva 4), Ampumaradalla ja Pohjan Sotilassairaalassa.

IV. Varusmieskoulutuksen loppuminen Oulussa (1998) supisti merkittävästi toimintaa, kun käyttöön jäi vain Hiukkavaaran sotilaskoti.Uuden toimintatavan ansiosta sotilaskodista syntyi monipuolinen kahvila- ja ruokapalvelujen tuottaja sekä puolustusvoimien että vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarpeisiin.

Kuva 4. Hiukkavaaran sotilaskoti käsitti suurimmillaan Vanhan puolen ja Uuden puolen sekä leipomon.

V. Puolustusvoimien organisaatio- ja tilauudistuksen (2007) jälkeen entisistä toimitiloista jouduttiin vaiheittain luopumaan.

VI. Nyt yhdistyksen käytössä on tukipiste Ampumaradan paviljongilla sekä oma toimistotila ja kokoontumispaikka, Torikoti,  kaupungin keskustassa. 
Toiminnassa painottuu liikkuva sotilaskotityö. Sotilaskotityö Oulussa on vireää ja monipuolista. Sitä tehdään nyt laajasa yhteistyöverkostossa 10 aktiivisen jaostoin voimin.

Sotilaskotiliiton hallitus myönsi yhdistykselle Ritarimaljan vuonna 2013. 

Hiukkavaaran Vanhan puolen ahtautta 1960-luvulla kotiuttamisjuhlassa.

Hiukkavaaran valoisa Uusi puoli 1970-2006, jolloin tilat luovutettiin puolustusvoimien käyttöön. Toiminta jatkui vielä vuoteen 2006 Hiukkavaarassa.