Tähän päivitetään vuoden 2020 aikana esittelyt ja kuvat kaikista yhdeksästä OulSkyn aktiivisesta jaostosta. Kannattaa pysyä kuulolla!

Sotilaskotityö tapahtuu jaostoissa

LEIPOMOJAOSTO: Sotkun munkit (myös gluteenittomat) leivotaan erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin Hiukkavaaran leipomokontissa Pohjansalvan (Paviljoki) alueella. Leipomotoimintaan voi osallistua myös leirisotilaskodeissa ja kenttäleipomossa. Leipomovuorolla jokaiselle oma tehtävät esim. taikinan valmistus ja käsittely, munkkien paisto sekä sokerointi. Toimintaan voi tulla mukaan ilman aikaisempaa kokemusta. Perehdytys sujuu kätevästi työn ohessa ja hygieniapassikoulutus järjestetään säännöllisesti. Tiimityönä yhdessä leivotut laadukkaat tuotteet ovat asiakkaiden ja leipurien ilo.

PERINNEJAOSTO: Sotilaskotijärjestön ja oman yhdistyksemme historian tietämys on tärkeää jäsenillemme. Perinnejaosto vaalii perinteitä toiminnallaan. Jaosto kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa Torikodissa. Perinnejaoston toimintaa: valokuvien järjestäminen albumeihin, asiakirjojen arkistointi, toiminnan esittely tapahtumissa, näyttelyiden järjestäminen. Tehtyä: juhlakalenteri, käyntikortti, esite ja vuosikirja

TARJOILUJAOSTO: Tehtävänä on huolehtia kahvituksista ja muonituksista erilaisissa tapahtumissa. Omien tilaisuuksien lisäksi meillä on ilo palvella puolustusvoimia ja lukuisia maanpuolustusjärjestöjä. Tarjoilujaoston monipuolista tehtäväkenttää: Puolustusvoimien tilaisuudet / Sotaveteraanit, Rintamaveteraanit, Vapaussodan Perinneyhdistys, JP 27 Perinneyhdistys sekä Sotilaspoikien Perinneyhdistys - kokoustarjoitut / Omat jäsenillat ja isommat maanpuolustustapahtumat / Vuosittain toistuvia tapahtumia ovat mm. kutsunnat, sotaveteraanien kirkkopyhä, elojuhla ja rosvopaistitapahtuma. Aivan uudenkin jäsenen on helppo tehdä työtä tarjoilujaostossa, sillä mukana on aina kokeneita sisaria perehdyttämässä. Ruoan valmistamisen lisäksi tehtäviä riittää pöytien kattamisessa, tarjoilussa, siistimisessä ja tiskauksessa.

KOULUTUSJAOSTO: Mottona "Osaava jäsenistö on yhdistyksen sydän". Koulutusjaosto huolehtii jäsentemme osaamisen päivittämisestä tarjoamalla kiinnostavia kouluttautumismahdollisuuksia ja räätälöimällä ajankohtaisia koulutuksia yhteistyössä jaostopäälliköiden kanssa. Koulutusta on tarjolla mm. normaali- ja poikkeusolojen sotilaskotitoiminnasta sekä järjestötoiminnasta. Toistuvia koulutuksia ovat mm. perehdytys-, hygieniapassi- ja Puolustusvoimien B-ajolupakoulutukset sekä jaostojen kohdennetut koulutukset ja toimintapäivät, Monipuolinen alueellinen ja valtakunnallinen sotilaskotikoulutus ja säännöllinen harjoittelu tulee paikallista koulutustarjontaa. Maanpuolustuskoulutusyhdistys toimii usein koulutuskumppaninamme. Koulutukset tarjoavat kiinnostavia ja mukavia hetkiä erilaisissa oppimistilanteissa. Osa sotilaskotikoulutuksesta on myös opinnollistettu.

VELIJAOSTO: Mottona: "Kantavat voimat". Velijaosto osallistuu OulSkyn operatiivisten jaostojen toiminnan tukemiseen laajalla huollon- ja hallinnon osaamisella. Tässä jaostossa pääset hyödyntämään omia kykyjä ja erikoistaitojasi: digimaailma, autotekniikka, sähkö, koneet, talonmiestehtävät, kahvinkeitto maastossa, kokinhommat ym. Milloin tarvitaan kuljettajaa, korjausta, materaalin siirtoa ja messuosaston pystyttämistä jne. velijaoston osaajat hoitavat homman. Veljillä ei ole vakio kokoontumisaikoja. Puolivuosittain pidetään muutama oma palaveri tai tehdään vierailu. Jaosto osallistuu aktiivisesti yhdistyksen yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Osan sotilaskotiveljistä on eläkeläisiä ja siten usein mukana mm. liikkuvan sotilaskodin päiväkeikoilla.