OulSky toimintaa 80-vuoden ajalta

Oulun Sotilaskotiyhdistys ry perustettiin 1918, samana vuonna kuin sotilaskotiaate tuli Suomeen. Pitkän toimintansa aikana yhdistys on kokenut monia vaiheita puolustusvoimissa tapahtuneiden muutosten mukaan.

Kuva 1: Oma sotilaskotitalo 1924.

I. Aluksi sotilaskoti toimi vuokratiloissa, mutta 1924 valmistui oma sotilaskotitalo, joka sijaitsi varuskunnan ulkopuolella kaupunkialueella. Kuva 1.


II. Joukko-osaston lakkautuksen vuoksi sotilaskotitoiminta keskeytettiin Oulussa vv 1936-1944.
III. Sotien jälkeen joukkoja sijoitettiin uudelleen Ouluun ja sotilaskotityö jatkui, aluksi uudessa yhdistyksen rakennuttamassa omassa sotilaskodissa ja osittain sodan aikaisissa parakeissa, kunnes 1950-luvulla puolustusvoimien toimesta rakennettiin nykyaikaiset, tilavat sotilaskodit.

Kuva 2. Sotilaskoti 1940-luvulla.

Laajimmillaan 1969-90-luvuilla Oulussa toimi neljä sotilaskoita: Oulun kasarmilla (Kuva 3), Hiukkavaarassa (Kuva 4), Ampumaradalla ja Pohjan Sotilassairaalassa.

Kuva 3. Kasarmin sotilaskoti.

Kuva 4. Hiukkavaaran sotilaskoti käsitti suurimmillaan Vanhan puolen ja Uuden puolen sekä leipomon.

IV. Varusmieskoulutuksen loppuminen Oulussa (1998) supisti merkittävästi toimintaa, kun käyttöön jäi vain Hiukkavaaran sotilaskoti. Uuden toimintatavan ansiosta sotilaskodista syntyi monipuolinen kahvila- ja ruokapalvelujen tuottaja sekä puolustusvoimien että vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarpeisiin.
V. Puolustusvoimien organisaatio- ja tilauudistuksen (2007) jälkeen entisistä toimitiloista jouduttiin vaiheittain luopumaan.


VI. Nykyään yhdistyksen käytössä on tukipiste Ampumaradan paviljongilla sekä oma toimistotila ja kokoontumispaikka, Torikoti, kaupungin keskustassa.

Toiminnassa painottuu liikkuva sotilaskotityö. Sotilaskotityö Oulussa on vireää ja monipuolista. Sitä tehdään nyt laajasa yhteistyöverkostossa 9 aktiivisen jaostoin voimin.

Sotilaskotiliiton hallitus myönsi yhdistykselle Ritarimaljan vuonna 2013.

Hiukkavaaran Vanhan puolen ahtautta 1960-luvulla kotiuttamisjuhlassa.

Hiukkavaaran valoisa Uusi puoli 1970-2006, jolloin tilat luovutettiin puolustusvoimien käyttöön. Toiminta jatkui vielä vuoteen 2006 Hiukkavaarassa.